GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Quỳnh Phụ - Thái Bình

Email:  tbh-quynhphu-mnquynhlam@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

Trường Mầm non Quỳnh Lâm được thành lập năm 1960 đến năm 2011 chuyển từ trường Mầm non bán công thành trường Mầm non công lập. Trong những năm qua trường luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, trường đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua như danh hiệu “ Tập thể Lao động tiên tiến cấp huyện”; “ Phong trào thi đua hai tốt”. Trường có đủ cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động theo điều lệ trường Mầm non. Trường có chi bộ Đảng riêng đã nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; tổ chức Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, chi đoàn xuất sắc. Đội ngũ quản lý đã chỉ đạo các hoạt động của nhà trường một cách khoa học, thực hiện đúng đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục Mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Nhà trường luôn quản lý chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động theo đúng kế hoạch, không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp trong hoạt động giáo dục. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, tôn trọng tính tự chủ và quyền lợi của trẻ trong mọi hoạt động. Nhà trường quản lý tốt tài sản, tài chính trong trường. Trường có 100% đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn,  đội ngũ cán bộ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, tâm huyết với nghề, có lối sống lành mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trường chú trọng công tác bồi dưỡng mọi mặt cho cán bộ giáo viên về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác. Bước đầu đã đáp ứng được cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường hàng năm cao. Trẻ có sự phát triển về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, phát triển tình cảm xã hội theo mục tiêu chương trình giáo dục Mầm non. Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động  như học tập,vui chơi,vệ sinh, lao động…

Những năm gần đây, cùng với việc thực  hiện các phong trào thi đua” Hai tốt” nhà trường đã quan tâm đến việc quản lý, xây dựng nề nếp, kỷ cương, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục như: Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động” Hai không” với 5 nội dung; phong trào” Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”… Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn đã được trú trọng đúng mức như tổ chức các chuyên đề, hội giảng, hội thi… từ đó cán bộ giáo viên có ý thức trách nhiệm hơn về việc thực hiện nhiệm vụ. Nhà trường trú trọng nâng cao chất lượng nuôi dạy, bồi dưỡng đội ngũ, tham mưu xây dựng cơ sở vật chất về một điểm trường mua sắm thiết bị hiện đại, tạo cảnh quan môi trường. Công tác huy động số lượng, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tạo được niềm tin với phụ huynh và nhân dân địa phương.

Đánh giá chất lượng giáo dục trong các nhà trường nói chung, trường Mầm non Quỳnh Lâm nói riêng là tự phát hiện đánh giá chất lượng giáo dục thực tại của nhà trường, xác định những điểm mạnh, điểm yếu từ đó phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, để có định hướng và giải pháp cho những năm học tiếp theo nhằm không ngừng phát triển giáo dục của nhà trường

Ban giám hiệu Trường Mầm non Quỳnh Lâm