Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 • Lưu Thị Bích Phê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0387378869
  • Email:
   phevien@gmail.com