Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình
 18/02/22  Bản tin trường  46
Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Trường mầm non Quỳnh Lâm tổ chức chuyên đề  lĩnh vực PTNT khối  Nhà trẻ. Người thực hiện chuyên đề đ/c Lưu Thị Huyền và đ/c Nguyễn Thị Thảo
 13/01/22  Bản tin trường  83
Trường mầm non Quỳnh Lâm sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022
 13/01/22  Bản tin trường  76
Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Ngày  28/11/2021  trường mầm non Quỳnh Lâm tổ chức chuyện đề lĩnh vực phát triển thẩm mĩ.